วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Wireless Technology in the enterprise

การเข้ามามีบทบาทของ RFID (Radio Frequency Identification ซึ่งเป็นการติดตาม Track คน วัตถุ สิ่งของ ซึ่งในประเทศฮ่องกง ได้มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับ ห้องสมุด ซึ่ง NIDA ก็จะนำ เทคโนโลยี RFID นี้ มาใช้กับห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเช่นกัน
Wireless Technology in the Enterprise
จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน และมีวิธีการทำงาน ดังนี้
- Tag ซึ่งจะมีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลของวัตถุที่ต้องการจัดเก็บ หลังจากนั้น จะส่งผ่านข้อมูลด้วยRadio wave ไปยัง ส่วนที่ 2 คือ
- RFID Reader ซึ่งจะมีหน้าที่ในการอ่านข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บไว้
- Host Computer ทำหน้าที่แสดงผลการทำงาน
RFID Applications เป็นการนำมาใช้มากกับการ Track People , Individual Item and Moving vehicles

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น