วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Pervasive Computing

เนื่องจากโลกจะเข้าไปอยู่ในยุคที่อุปกรณ์ต่างๆ มีความสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Internet มาจากแนวโน้มที่ อุปกรณ์ต่างๆ จะมี IP Address ซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตเรามาก ได้ เช่น Smart Home ซึ่งสามารถสั่งการและควบคุม การทำงานต่างๆภายในบ้าน ด้วยโทรศัพท์ เช่น ควบคุมระบบ แสงส่องสว่าง พลังการ น้ำ อุณหภูมิ ความปลอดภัย การติดต่อสื่อสาร และความบันเทิง , Smart Car โดยในอนาคต เราไม่ต้องขับรถด้วยตัวเอง เพราะรถจะขับตนเองโดยอัตโนมัติ , Smart Appliance เช่นการอ่านข่าวผ่านสื่ออิเล็คโทรนิค เสมือนจริง ในกรณีของ หนังสื่อพิมพ์ LG เป็นต้น

ทิศทางของธุรกิจ IT
คือ ผู้ประกอบการต่างพากัน มุ่งหน้าสู่การแข่งขันในธุรกิจ Mobile ทั้งนี้ จะเห็นได้จากตัวอย่างของ 2 บริษัทใหญ่ของงโลก ได้แก่
- Google ที่เริ่มต้นจากการเป็น บริษัทผู้ให้บริการด้าน Search Engine ปัจจุบัน ก็เข้าสู่ธุรกิจ Mobile
- Apple ที่เริ่มต้นจากการให้บริการ Soft ware ปัจจุบัน ก็เข้าสู่ ธุรกิจ Mobile เต็มรูปแบบ
ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มหรือทิศทางของธุรกิจ IT จะเข้ามาสู่การแข่งขันของธุรกิจ Mobile มากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น