วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Financial Statement Report

ตัวอย่างระบบ TPS
เป็นรายงานสำหรับใช้งานการรวมเล่มหรือทำเป็นเล่ม จากรายงานต่าง ๆ ที่มีในระบบที่มา:http://www.youtube.com/user/beecomeonline

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น