วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ระบบสั่งซื้อสินค้า (P/O)

ตัวอย่างระบบสารสนเทศ TPS
ระบบ Purchase Oreder ผู้ใช้งานสามารถสร้างขั้นมาเอง หรือโดยการโหลดมาจากระบบ Purchase Request (P/R) ได้ โดยราคาที่ได้จะถูกนำมาจาก Bid Price , Last Receiving , Product Market Proice หรือกรอกเอง ตามลำดับที่มา:http://www.youtube.com/user/beecomeonline

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น