วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

L-Commerce (Location Based Services and Commerce)

ในรูปแบบของการ โฆษณา สินค้า โดยการหาตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้เป็นหลัก เช่น การเดินเข้าในเขตงาน Commart จะมี sms เข้ามายังโทรศัพท์มือถือทันที่ หรือกรณีเดินผ่านร้านกาแฟ ก็จะมี Message Menu กาแฟ หรือ โปรโมชั่นต่างๆ ส่งเข้ามา ซึ่ง ช่องทางของ L-Commerce นี้ เป็นสิ่งที่ Google มองเห็น Model การสร้างการโฆษณา จึงได้มี Android เข้ามามีบทบาทโดยสามารถส่ง โฆษณา ของร้านในเขตพื้นที่ เดียวกับ ที่ผู้ใช้อยู่ในตำแหน่งนั้น ทั้งนี้มีความเชื่อว่า ผู้ที่อยู่ใกล้กับร้าน หรือ สินค้าที่ทำการโฆษณา จะมีโอกาสในการซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ มากกว่าลูกค้าที่อยู่ไกล
สาเหตุที่สามารถทำ L-Commerce ได้นั้น เป็นเพราะ เทคโนโลยี GPS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตำแหน่งที่ต้องของผู้ใช้บนโลกนี้ ทั้งนี้ ยังมีระบบ สารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ เรียกว่า GIS เช่น Google Map และ Google Earth ซึ่งการใช้งานที่จะมีประโยชน์ ต้องเป็นการใช้งานร่วมกัน ระหว่าง GPS และ GIS
GPS มีการใช้งาน ใน 3 รูปแบบหลัก ได้แก่
1. โทรศัพท์ เพื่อเป็นระบบนำทาง เช่น ในโทรศัพท์ Nokia ใช้ OVI Map และ iPhone ก็มีระบบนำทางของ iPhone เอง
2. อุปกรณ์ GPS โดยตรง เช่น Garmin ,TomTom เป็นต้น
3. ส่วนที่ติดมากับรถยนต์ โดยเฉพาะในรถยนต์ รุ่นระดับ บน เช่น โตโยต้า คัมรี่ เป็นต้น
ในสหรัฐอเมริกา มีความสะดวกสบายเป็นอย่างมากกับรูปแบบการใช้ GPS เช่น www.nextbus.com ซึ่งมี Application นี้บน iPhone ผู้ใช้จะสามารถทราบข้อมูลแบบ Realtime ว่า รถเมล์เมื่อไหร่ จะมาถึง โดยมีการติด GPS บนรถเมล์ เพื่อทราบตำแหน่งโดย ผู้โดยสาร ไม่ต้องเสียเวลารอนาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น