วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Mobile Commerce Revolution

พฤติกรรมของผู้บริโภค สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ “ความสะดวกสบาย” การขยายตัวอย่างรวดเร็วของโทรศัพท์มือถือ จึงส่งผลให้หลายธุรกิจปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามกระแส และการเติบโตของตลาดในหลายๆ “Mobile Commerce” จึงไม่ใช่แค่การโฆษณาบนโทรศัพท์มือถือ เพราะ Social Media ก้าวเข้ามามีผลกับการคิดและตัดสินใจซื้อสินค้า ทำให้ผู้บริโภคสนใจอ่านรีวิวสินค้ามากขึ้น เป็นเรื่องทีน่าจับตามอง ความเปลียนแปลงจากอดีตไปจนถึงปัจจุบัน จะทำให้เราคาดการณ์อนาคตและเลือกรับมือกับการตลาดได้ง่าย


ที่มา:http://www.pleplejung.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น