วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Emerging Computing Environment

Utility computing: พลังในการคำนวณและความสามารถในการเก็บข้อมูลแบบไม่มี ขอบเขตจำกัด (เหมือนกับการให้บริกาของไฟฟ้าและประปา) ทำให้สามารถรองรับ ความต้องการจาก virtual utilities ได้ทั้งหมด
Subscription computing: Utility computing ชนิดหนึ่งที่วางส่วนต่างๆ ซึ่งอยู่บน computing platform เดียวกัน เอาไว้ด้วยกัน (เมื่อในเชิงการให้บริการต่าง ๆ) แทนที่ จะเป็นการรวบรวมในสิ่งที่แยกย่อยที่แยกกันซื้อมา
Grid computing: การใช้การเชื่อมต่อของเน็ตเวิร์กต่าง ๆ เพื่อนำ unused processing cyclesของคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มาใช้งาน เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการคำ นวณให้สูงขึ้น
Pervasive computing: การคำนวณต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวท่าน (มองไม่เห็น) ที่เกิด จากการฝังตัวชองอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ในเครื่องใช้ต่างๆ รอบ ๆ ตัวเรา
Web services: โมดูลต่าง ๆ ของซอฟท์แวร์ทางด้านกระบวนการทางธุรกิจทั่วๆไป ที่จัดทำไว้ก่อนแล้ว(prefabricated) แล้วส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ เลือกโมดูลต่าง ๆ แล้วนำมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ งานอยู่ ทำให้ระบบที่แตกต่างกันใช้ข้อมูลและบริการต่าง ๆ ร่วมกันได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น