วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

Information Systems: Concepts and Definitions

ระบบสารสนเทศ (Information System;IS): หมายถึงกระบวนการหนึ่ง ๆ ที่รวบรวม ข้อมูล นำมาประมวลผล จัดเก็บในรูปแบบต่าง ๆ แล้วทำการวิเคราะห์ และ เผยแพร่ สารสนเทศที่ได้ออกไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเพาะเจาะจง (specific purpose)

Computer Based Information System (CBIS): หมายถึงระบบสารสนเทศหนึ่ง ๆ ซึ่ง ใช้เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการกับงานที่ต้องการบางอย่าง หรือ ทั้งหมด

องค์ประกอบหลัก ๆ ของ IS ได้แก่
Hardware
Software
Database
Network
Procedure
People


Application Program
โปรแกรมประยุกต์ (Application Program) หมายถึงโปรแกรมหนึ่ง ๆ ที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนงาน ๆ หนึ่งที่กำหนดขึ้นมา หรือ สนับสนุนกระบวนทางธุรกิจ กระบวนการหนึ่ง หรือ สนับสนุนโปรแกรมประยุกต์โปรแกรมอื่น ๆ ตามที่ออกแบบ
เมื่อทำการรวบรวมโปแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เอาไว้ทีแผนกหนึ่ง มักจะพิจารณาแผนก นี้ว่าเป็น departmental information system เช่น เป็นแผนกที่รวบรวมโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล (Human resources) ก็เรียกว่า Human resources information system (HRIS)

ระบบสารสนเทศเป็นการเชื่อมระบบโดยนัยของโครงข่ายอิเลคทรอนิคส์ (electronic networks) ซึ่งอาจอยู่ในรูปของาการใช้สาย (wireline) หรือ ไร้สาย (wireless) ก็ได้

Enterprisewide information system (EIS)

ถ้าทั้งบริษัทถูกเชื่อมต่อด้วยเน็ตเวิร์ค และ พนักงานสื่อสารกันและกันผ่านเน็ตเวิร์คและเข้าถึงสารสนเทศได้ทั่วทั้งองค์กร เรียกว่า Enterprisewide information system

ส่วนคำว่า Interorganizational information system จะหมายถึง ระบบสารสนเทศที่วิ่งอยู่ระหว่างองค์กรสององค์กรหรือมากกว่า แต่ยังคงเป็นบริษัทเดียวกัน

ระบบสารสนเทศถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับเป้าหมายหลายอย่าง หนึ่งในเป้าหมายหลักก็คือ จัดการกับข้อมูลให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ หรือ องค์ความรู้ เราลองมานิยามความหมายของ ข้อมูล(data) สารสนเทศ(information) และ องค์ความรู้ (know- ledge)กันก่อน

Data, Information, and Knowledge
ความหมายของ Data / Information และ Knowledge
Data items หมายถึง องค์ประกอบรูปแบบหนึ่งที่ใช้อธิบายถึง สิ่งของต่างๆ หรือ เหตุ การณ์ต่าง ๆ หรือ การกระทำต่าง ๆ หรือ การทำธุรกรรมที่ถูกบันทึกไว้ อาจถูกแบ่งชั้นและเก็บไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการจัดแบ่งให้เป็นส่วน ๆ เพื่อให้บรรลุถึง ความหมายที่ต้องการ

Information หมายถึง ข้อมูลที่ถูกจัดแบ่งแล้ว ซึ่งจะมีความหมายและมีมูลค่าต่อผู้รับ

Knowledge หมายถึง ข้อมูล และ/หรือ สารสนเทศที่ผ่านการจัดรูปแบบและถูกประ มวล อันแสดงถึง ความเข้าใจ ประสบการณ์ การเรียนรู้แบบสะสมมา และ ความ ชำนาญเป็นพิเศษ เพื่อให้เรานำเอามาใช้แก้ปัญหาหรือการกระทำในปัจจุบัน ตอนนี้ KM กำลังมาแรง

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า จุดมุ่งหมายหลักของระบบสารสนเทศคือ การรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ แล้วนำมาประมวล(กลั่น)ออกมาเป็นสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ความรู้เฉพาะด้าน

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อวันพุธ, 05 ตุลาคม, 2554

  ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีดีนะคะ

  ตอบลบ
 2. อยากให้ยกตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ น่ะค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อวันพุธ, 05 ตุลาคม, 2554

  ขอบคุณนะคะ เป็นข้อมูลที่ดีมากๆ เลย

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อวันพุธ, 05 ตุลาคม, 2554

  มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ สำหรับเนื้อหาสาระที่ดีๆแบบนี้ ^^

  ตอบลบ